Єдина Країна! Единая Страна! Уважаемые любители футзала! Приветствуем Вас на страницах блога "Футзал Желтых Вод" РАЗМЕСТИ свою РЕКЛАМУ - ПОДДЕРЖИ Блог "Футзал Желтых Вод" обращайтесь на e-mail: anz-7@i.ua Подпишись и будь в курсе ВКонтаке http://vk.com/futsal_zv Кубок Желтых Вод по футзалу 2013
Электронная почта АДМИНИСТРАТОРА:
Завантажується...

РЕГЛАМЕНТ

 

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого Чемпіонату м. Жовті Води

з міні-футболу (футзалу)

сезону 2013/2014 років

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ФФМЖВ – Федерація футболу міста Жовті Води

АМФМЖВ –  Асоціація міні-футболу (футзалу) міста Жовті Води

АК – Апеляційний комітет ФФМЖВ

Арбітр – Особа, призначена ФФМЖВ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Відсторонення – Заборона футболісту (офіційному представнику) брати участь в офіційних змаганнях або заборона виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначе ний термін.

ДК – Дисциплінарний комітет ФФМЖВ – орган, який розглядає питання і приймає рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій до суб’єктів професіонального футболу у відповідності з Дисциплінарними правилами ФФМЖВ та Регламентом змагань.

Дисциплінарні правила – Уніфіковані дисциплінарні норми.

Дисциплінарні санкції – Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.

Організаційний комітет – орган оперативного управління змаганнями.

Заявка на участь у змаганнях – Процедура надання клубом до ФФМЖВ заявкових документів згідно з вимогами Регламенту та внесення їх до бази даних ФФМЖВ

Змагання – Відкритий чемпіонат міста Запоріжжя,  Кубок Жовтих Вод, Суперкубок Жовтих Вод.

Клуб – Футбольний клуб ФФМЖВ

Офіційна особа – Представник ФФМЖВ, АМФМЖВ, який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань.

Офіційний представник – Особа, яка є представником клубу на матчі та внесена до заявкового листа і до рапорту арбітра.

Паспорт футболіста – Документ встановленого зразка, в якому є інформація про клуби, за які він був зареєстрований, починаючи з дванадцяти років.

Посвідчення учасника змагань – Документ встановленого зразка, який видається офіційним представникам клубу, прізвища яких внесені до заявкового листа та засвідчують право власника під час матчу знаходитися у межах технічного майданчика.

Регламент – Звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та регулюють порядок проведення змагань з міні-футболу серед команд АМФМЖВ спортивного сезону 2013/2014 рр.

Суперкубок – Матч між чемпіоном Жовтих Вод та володарем (фіналістом) Кубка Запоріжжя за Суперкубок.

Тренер – Фахівець, який має спеціальну освіту, атестат відповідної категорії, проводить навчально-тренувальну роботу з футболістами та керує командою у матчах.

Умовна одиниця (у.о.) – Еквівалент грошового знака в доларах США, що застосовується при розрахунках і визначенні розмірів грошових внесків у гривнях (за курсом Національного банка України на день сплати).

Форс-мажор – Надзвичайні, непереборні та непередбачувані обставини, наслідків яких неможливо уникнути.

Футболіст – Спортсмен, який перебуває у міні-футбольному клубі та бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях.

Глава I. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 1. Мета Регламенту

Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення змагань з міні-футболу (далі – змагання) під егідою Обласної громадської організації «Асоціація міні-футболу (футзалу) міста Жовті Води» (далі – АМФМ), порядку, норм і правил відносин між суб’єктами міні-футболу на основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності юридичних та фізичних осіб.

Стаття 2. Завдання Регламенту

Завданнями Регламенту є:

1. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог регламентних документів ФФУ, ФФМЖВ, АМФМЖВ и АМФУ.

2. Встановлення порядку здійснення керівництва та контролю за організацією та проведенням змагань.

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 3. Мета змагань

Метою змагань є популяризація та підвищення престижу міні-футболу в Жовтих Водах та прилеглих територіях.

Стаття 4. Завдання змагань

Завданнями змагань є:

1. Сприяння подальшому розвитку міні-футболу в Жовтих Водах та прилеглих територіях.

 

2. Підвищення рівня майстерності футболістів-аматорів.

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і збірних команд у області та Всеукраїнських змаганнях.

4. Визначення місця команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту.

5. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів.

6. Забезпечення умов для формування брендів «Відкритий Чемпіонат Жовтих Водах з міні-футболу», «Першість Жовтих Вод з міні-футболу», «Кубок Жовтих Вод з міні-футболу» та «Суперкубок Жовтих Вод з міні-футболу».

Глава III. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 5. Керівництво змаганнями

1. Виняткове право на загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням змагань з футболу належить ФФМЖВ спільно з комітетом студентського, аматорського та масового футзалу АМФУ.

2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на АМФМЖВ згідно з Договором «Про взаємодію з розвитку футболу» (далі – Договір).

3. Змагання проводяться за принципами «Чесної гри» згідно з календарем змагань, затвердженим Виконкомом АМФМЖВ та Виконкомом  ФФМЖВ

4. Оперативне управління змаганнями здійснює Організаційний комітет.

Стаття 6. Учасники змагань

1. У змаганнях мають право брати участь аматорські команди які: взяли зобов’язання виконувати статутні та регламентні норми і рішення ФФМЖВ, АМФМЖВ; своєчасно сплачують внески та здійснюють інші обов’язкові платежі в установленому порядку та терміни.

2. Не дозволяється заявляти до Змагань гравців, які на момент заявочного та дозаявочного періоду мають діючі контракти з професійними футбольними та міні-футбольними клубами України за зарубіжжя.

3.  Не дозволяється заявляти до Змагань гравців першої ліги Чемпіонату України з міні-футболу до першостей міста (перша, друга ліга). До Вищої ліги дозволяється заявляти одного гравця без права заміни його на рівного статусом у випадках вибуття його з Чемпіонату (повищення статусу, травма, дискваліфікація тощо…)

4. Якщо протягом турніру гравець команди Учасника підписує контракт з професійним клубом, то він автоматично втрачає право участі у Відкритому Чемпіонаті Жовтих Вод з міні-футболу.

5. Гравцю заборонено бути заявленим за 2 та більше команд, які беруть участь у змаганнях АФЛУ в різних регіонах.

Стаття 7. Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змаганнях

1. Клуб (команда-учасниця) повинен сплатити ФФМЖВ обов’язковий грошовий внесок у розмірі та у строки визначені Регламентом конкретних змагань.

2. До надрукованого у двох примірниках заявкового листа команд вноситься не більше 14 прізвищ футболістів (із зазначенням їхніх постійних номерів на футболках від першого до дев’яносто дев’ятого) і не більше трьох офіційних представників.

3. У заявковому листі прізвище, ім’я та по-батькові футболіста повинні відповідати паспортним даним.

4. Заявковий лист команди підписується керівником клубу, головним тренером, лікарем фізкультурно-спортивного диспансеру або іншого спеціалізованого медичного закладу фізкультурно-спортивної спрямованості та завіряється відповідними печатками.

5. Для реєстрації та заявки футболістів установлені 2 (два) заявкові періоди – з 03.01.2014 р. до 17.01.2014 р. включно, та з 1.02.2014 до 07.02.2014 (включно)

6. Разом із заявковим листом надаються:

6.1. Копії громадянських паспортів офіційних представників та футболістів (для футболістів віком до 16 років – свідоцтва про народження).

6.2. Кольорові фотографії (у форматі jpg) кожного футболіста та офіційного представника в екіпіруванні клубу на електронному носії (компакт-диску або USB-накопичувачу).

6.3. Історична довідка команди на одному аркуші.

6.4. Кольорова фотографія команди в ігровій формі (у форматі jpg) та логотип (емблема) клубу (у форматі Adobe Illustrator, CorelDRAW або Photoshop) на електронному носії (компакт-диску або USB-накопичувачу).

7. Команда, яка не надала заявкову документацію відповідно до вимог ст. 7 Регламенту, до змагань не допускається.

8. Команда  яка має заборгованість зі сплати внесків до АМФМЖВ до змагань не допускається.

Стаття 8. Місця проведення змагань

1. Матчі проводяться в спортивних залах, наданих ФФМЖВ та АМФМЖВ

Стаття 9.Система проведення змагань.

1. Система та терміни проведення змагань визначаються Виконкомом ФФМЖВ, згідно регламенту АМФМ сезону 2013/2014 років після отримання усіх заявок команд-учасниць. Система та терміни проведення змагань відображаються у Положенні про змагання для кожної ліги.

2. Організаційний комітет ФФМ зобов’язаний протягом 48 годин з моменту закінчення ігор направити до АМФУ інформацію про результати ігор, а також усі інциденти та конфліктні ситуації, що сталися під час їх проведення.

Стаття 10. Календар змагань

1. Проект плану-календаря змагань, розроблений АМФМ, затверджується Виконкомом ФФМЖВ.

2. В проекті плану-календаря вказуються базові дні проведення матчів туру.

3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, при цьому змінюються умовні господарі поля.

4. Матчі проводяться на нейтральному полі. Дату, місце та час їх початку визначає Оргкомітет змагань.

5. Допускається перенос матчу рішенням Оргкомітету змагань на інший строк (день і/або годину) у випадках:

− форс-мажорних обставин;

− якщо команда приймає участь у офіційних всеукраїнських змаганнях;

-  за домовленістю команд-суперників, при цьому команда, що є умовним господарем має пріоритет у випадку, якщо перенос гри ініціюється командою, що умовно грає на виїзді.

6. Рішення про перенос матчу приймає Оргкомітет змагань і сповіщає про це клуби (команди).

7. Календар змагань визначається за жеребкуванням.

8. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить Оргкомітету змагань.

Стаття 11. Визначення місць команд у турнірній таблиці

1. За перемогу у матчах команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не нараховуються.

2. При однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця  визначаються за наступними показниками:

- за більшою кількістю очок в іграх між собою;

- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою;

- за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх;

- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в усіх іграх;

- за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх;

- за найменшою кількістю порушень (вилучення – 5 очок, попередження – 1 очко).

3. За рівності показників, вказаних в п. 2 даної статті, місця команд визначаються жеребкуванням, що проводить Оргкомітет змагань.

4. Якщо тільки дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах Чемпіонату,(Першостей) розташування місць визначається у додатковому («Золотому») матчі між ними на нейтральному полі. Рішення щодо місця і дати його проведення приймає Оргкомітету змагань.

5. Якщо основний час Додаткового («Золотого») матчу закінчиться внічию, то призначається додатковий час (2 тайми по 5 хвилин «брудного часу» без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається серія 6-метрових ударів. (за ПравиламиФІФА).

6. В матчах за „олімпійською  системою” (на вибування) у випадку нічийного рахунку (за сумою одного чи двох матчів, відповідно системі розіграшу) призначаються 6 – ти метрові удари (по 5 ударів), якщо переможця не було виявлено, то команди пробивають по черзі 6 – ти метрові удари (рівну кількість) до вияву переможця

Стаття 12. Неявка команди на матч.  Виключення команди зі змагань

1. За неявку команди на матч без поважної причини їй зараховується технічна поразка (0 : 5), команді суперниці технічна перемога (5 : 0), а до клубу, команда якого не з’явилася на матч, застосовуються дисциплінарні санкції.

2. Якщо обидві команди не з’явилися на матч, їм зараховується технічна поразка (0 : 5), а до клубів застосовуються дисциплінарні санкції.

3. Якщо, команда клубу повторно не з’явилася на матч без поважної причини, рішення з цього питання приймає ДК ФФМЖВ.

4. Залишок суми заявкового грошового внеску клубу, команду якого виключено зі змагань, не повертається.

5. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (0 : 5), а командам-суперницям зараховуються технічні перемоги (5 : 0), якщо менше половини матчів – результати анулюються.

Стаття 13. Припинення, догравання, вимушений перенос матчу

1. У разі припинення матчу арбітром з провини однієї з команд, їй зараховується технічна поразка з рахунком (0 : 5). Якщо рахунок відповідного матчу вищий, ніж 5:0 на користь команди, якій зараховується перемога, то зберігається більш високий результат.

2. Якщо матч припинено з провини клубу, рішення що до матчу приймає ДК ФФМ.

3. У разі, якщо матч припинений з провини обох команд, їм зараховуються технічні поразки (0 : 5).

4. У випадку припинення матчу до закінчення основного ігрового часу або будь-якого додаткового часу через форс-мажорні обставини, він дограється, як правило, наступного дня з хвилини, на якій був припинений, тими ж складами команд, що грали до хвилини припинення, на майданчику, де він проходив. Якщо незалежні від організаторів матчу причини перешкоджають дограти матч наступного дня, обидві команди мають право домовитись зіграти матч на два дні пізніше запланованої дати його проведення. В іншому випадку рішення щодо матчу приймає Оргкомітету змагань.

5. Час припинення Матчу повинен бути відображений в листі рапорту арбітра.

6. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини Матчу, при дограванні зберігається.

7. Матч не дограється з причин:

7.1. Втручання в нього третіх осіб, у тому числі вболівальників;

7.2. Недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд;

7.3. Присутності на полі в складі однієї або обох команд менше, ніж 3 (трьох) футболістів. Рішення з цього матчу приймає ДК ФФМЖВ.

8. У випадку виходу з ладу системи штучного освітлення до початку матчу та неможливості ліквідації несправності протягом однієї години від часу, встановленого для початку матчу, а також настання форс-мажорних обставин, матч переноситься по можливості на наступний день. Місце проведення матчу визначає Оргкомітету змагань.

9. Якщо обставини, що призвели до неможливості проведення або догравання матчу, неможливо ліквідувати протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин від часу, встановленого для початку матчу, матч переноситься на іншу дату рішенням Дирекції з наступним повідомленням про це АМФМЖВ та клубів.

10. Оргкомітету змагань має виключне право приймати рішення щодо перегравання матчу.

Стаття 14. Зміна назви клубу (команди)

1. Зміна назви клубу (команди) відбувається за офіційним поданням клубу після перерахування на п/р ФФМЖВ обов’язкового грошового внеску в сумі 100 у. о. та відповідного рішення Оргкомітету змагань.

Стаття 15. Учасники матчів та заміна футболістів

1. При проведенні матчів чемпіонату, Кубка та Суперкубка офіційний представник клубу повинен друкованими літерами вписати до листа рапорту арбітра прізвища та імена не більше чотирнадцяти футболістів, а також не більше трьох офіційних представників.

2. Офіційний представник команди зобов’язаний за 30 хвилин до початку матчу надати арбітру заповнений лист рапорту арбітра із зазначеними прізвищами офіційних представників та прізвищами і номерами кожного футболіста за підписами капітана та офіційного представника команди.

3. Футболіст, прізвище якого внесено до листа рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть якщо він не виходив на заміну.

4. За внесення до листа рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо не брав участі у матчі, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.

5. За внесення до листа рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив на футбольне поле), команді зараховується технічна поразка (0:5), а команді-суперниці технічна перемога (5:0). Якщо у матчі перемогла команда-суперниця, тоді рахунок залишається незмінним.

6. Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, але ці футболісти безпосередньо не брали участі у матчі, до клубів застосовуються дисциплінарні санкції.

7. Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали участі у матчі (виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховуються технічні поразки (0: 5).

8. Якщо ситуації, зазначені в п. 7 даної статті, виникли у фіналі Кубка, матчі за Суперкубок, додатковому («Золотому») матчі для визначення чемпіона, тоді результат матчу анулюється і він проводиться повторно.

Дату проведення повторного матчу за Суперкубок та повторного додаткового («Золотого») матчу визначає Оргкомітет змагань, а повторного матчу фіналу Кубка Жовтих Вод – АМФМЖВ.

9. До клубів, які порушили пп. 4-7 даної статті, застосовуються дисциплінарні санкції.

10. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа рапорту арбітра, не має права брати участь у матчі.

11. Запасні футболісти, а також не більше трьох офіційних представників команди, прізвища яких внесені до листа рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, відведених для них у технічному майданчику.

12. Особи, прізвища яких не внесені до листа рапорту арбітра, під час матчу не мають права перебувати у межах технічного майданчика.

13. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа рапорту арбітра.

14. Представникам команд у присутності арбітра дозволяється перевірка гравців за картками учасника, перед грою, в перерві між таймами та після завершення матчу у термін -  не пізніше 10 хвилин.

15. При відмові пред’явити гравця для перевірки  після завершення матчу у вказаний термін, команда-суперниця має право на опротестування  результату гри.

16. Арбітр   зобов’язаний   перевіряти  гравців,   що  внесені до  протоколу матчу,   і  разом  з  тренерами і офіційними представниками команд несуть відповідальність за   дотримування правил допуску гравців до гри.

Стаття 16. Вимоги до ігрової форми (екіпірування) футболіста

1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків та взуття.

2. Ігрова форма гравців команди має бути єдиного зразку (кольору).

3. Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні збігатися.

4. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися з кольорами футболок арбітрів.

5. Кольори футболок кожного воротаря повинні відрізнятися від кольорів футболок інших футболістів, арбітрів. Якщо кольори футболок арбітрів співпадають з кольорами футболок воротарів, змінювати футболки повинні воротарі.

6. Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі рукави.

7. Підшортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають досягати верхньої частини коліна.

8. Якщо у двох команд кольори основної форми збігаються, то команда-гість поля повинна грати в запасній формі, або в манішках, що надаються Організаторами змагань.

9. Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими їхні прізвища внесено до заявкового листа та рапорту арбітра.

10. Реклама тютюнових компаній на екіпіруванні футболіста забороняється.

11. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам даної статті, до участі у матчі не допускається.

Стаття 17. Ігрові м’ячі

1. Матчі проводяться м’ячами виробництва фірми “Select”, якщо вони відсутні в обох командах; то використовуються м’ячі, які відповідають вимогам “Правил гри у футзал” з логотипом ФІФА.

Стаття 18. Відповідальність клубу, офіційних представників та футболістів

1. Клуби та офіційні представники, арбітри зобов’язані дотримуватися Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага» та вести непримириму боротьбу з проявами корупції, обману і шантажу, спробами використання гри в особистих інтересах.

2. Офіційні представники клубу та футболісти не мають права втручатися в дії арбітрів.

3. Клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників, футболістів та вболівальників своєї команди.

4. Паління у межах технічного майданчика, ігрової зони та роздягальні під час матчів забороняється.

5. За невиконання (порушення) вимог Статутів ФФМ та АМФМ, Регламенту та інших нормативних документів до клубу і/або його офіційних представників, футболістів та інших осіб клубу застосовуються дисциплінарні санкції.

6. Гравці та офіційні особи клубів в змаганнях АФЛУ під егідою ФФМ та АМФМ зобов’язані суворо дотримуватися норм регламентів ФФМ та АФЛУ. У разі, якщо гравець, виступаючи за команду, що приймає участь у відбіркових змаганнях під егідою АМФМЖВ, одночасно буде заявлений або зіграє за одну або декілька команд, що також беруть участь у відбірковому етапі в будь-якому іншому регіоні, гравець отримує відсторонення від участі у будь-яких змаганнях АФЛУ до кінця сезону. Командам, у складі яких він допустив порушення статті 18 Регламенту (хронологічно – командам, за які він був заявлений пізніше), у всіх матчах за його участю зараховується технічна поразка.

Стаття 19. Процедура перед початком та після закінчення матчу

1. За 5 хвилин до початку матчу арбітр перевіряє екіпірування футболістів і вживає заходів щодо виключення наявності у них предметів, у тому числі  ювелірних виробів, що представляють небезпеку як для них самих, так і для інших футболістів.

2. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються в центрі поля обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти вітають глядачів підняттям рук над головою.

3. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз арбітрів і команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди господарів поля та арбітрами.

4. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.

5. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітанами команд визначає право вибору воріт та право початкового удару.

6. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами на своїй половині поля. Футболісти дякують глядачам за підтримку. Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч.

Стаття 20. Протест. Порядок подання. Розгляд

1. Протест може бути поданий тільки клубом.

2. Офіційний представник клубу зобов’язаний впродовж 30 хвилин після закінчення матчу попередити арбітра про подання протесту. Відповідна заява про подання протесту підписується офіційним представником клубу, який інформує про це команду-суперницю та арбітра. Протягом 24 годин після закінчення матчу клуб повинен надати обґрунтований протест до ФФМЖВ.

3. Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки футбольного поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за одну годину до початку матчу.

4. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він поданий на рішення арбітра:

а)         призначення (не призначення) вільного, штрафного або 6-метрового удару;

б)         визначення виходу м’яча за межі майданчика і надання права введення м’яча у гру;

в)         зараховане або не зараховане взяття воріт;

г)         попередження або вилучення футболіста з майданчика.

5. Протест розглядає Оргкомітету змагань не пізніше семи діб від дати отримання всіх матеріалів по суті справи, за необхідності застосування дисциплінарних санкцій, передає справу до ДК ФФМЖВ.

Стаття 21. Організація трансляції матчу по телебаченню і радіо та рекламна діяльність

1. АМФМ належать виключні права на теле- і радіо та будь-яку іншу трансляцію матчів чемпіонату та Кубка, а також на фото і відео зйомку з наступним її використанням в комерційних цілях, а також рекламні та інші комерційні права на проведення матчів чемпіонату та Кубку.

2. Клуб (команда) не повинен перешкоджати представникам телекомпаній проводити репортерську зйомку матчу.

3. Перелік матчів чемпіонату та Кубка для трансляції на телебаченні визначає Оргкомітету змагань, рішення якої є остаточним.

Стаття 22. Фінансові умови

1. Клуб несе усі витрати, пов’язані з участю його команди (команд) у змаганнях.

2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань, Виконком ФФМЖВ затверджуює суми та терміни сплати клубами річних заявкових грошових внесків, що перераховуються на р/р ФФМЖВ.

3. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за оренду майданчика, арбітраж та інспектування здійснюється як за виконану роботу, за умови, що інспектор та арбітри прибули на місце проведення матчу.

Глава IV. АРБІТРАЖ

Стаття 23. Здійснення арбітражу

1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них.

2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані для обслуговування матчів Комітетом арбітрів АМФМЖВ.

Стаття 24. Призначення арбітрів

1. На кожний матч призначаються два арбітри, які наділяються виключними повноваженнями застосування та трактування Правил гри.

2. Призначення проводить Комітет арбітрів АМФМЖВ. Протокол призначень підписує голова Комітету.

3. Прохання клубів або інших осіб щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.

4. У випадку неявки арбітрів, матч проводять інші арбітри, призначені Комітетом арбітрів АМФМЖВ.

5. У випадку заміни арбітра, призначеного на матч, Комітет арбітрів АМФМЖВ зобов’язаний терміново повідомити про це Дирекцію з зазначенням причини заміни.

Стаття 25. Обов’язки та функції арбітрів

1. Оглянути футбольний майданчик та його обладнання, оцінити їх стан та прийняти рішення про можливість проведення чи не проведення матчу.

6 лет назад   0   1460
Оцените:
Нравится: 1 Не нравится: 0

Комментарии
Нет комментариев
Чтобы добавить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться или войти